over

facebook RHVD

Rijkshemelvaartdienst (RHVD) aan de Oude Haagseweg is een vereniging die zich bezig houdt met vrijheid voor leven, kunst en cultuur. Sinds 1989 hebben zij dit met muziek, performances, shows en exposities laten zien tijdens verassende festivals. De sfeer tijdens deze festivals, andere evenementen, maar ook de dagelijkse woon- en werk situatie zetten een sfeer die bezoekers als bijzonder ervaren en een inspiratie voor andere plekken vormen.


Door de diversiteit van sociaal en culturele activiteiten en diensten die worden georganiseerd en aangeboden, voorziet de RHVD reeds jaren in een behoefte die een wereld stad als Amsterdam maakt. Deze rol in het verleden, heden en toekomst sluiten goed aan bij een beweging naar een nieuwe culturele groene zone voor de stad. Een meer organische, duurzame en inclusievere benadering van stedelijke ontwikkeling is een antwoord op grote maatschappelijke uitdagingen als gezonde verstedelijking; energie en klimaat. Duurzaamheid, natuur en cultuur wil de vereniging (blijven) verbinden op een wijze waarin diversiteit en experiment voorop staan. Het verbinden van verschillende leefgebieden op een open manier, draagt bij aan de leefbaarheid en laagdrempeligheid van een gebied. De RHVD wil haar praktische invulling blijven uitdragen maar ook verder ontwikkelen.

In 1989 werd een deel van het terrein van Rijksluchtvaartdienst in gebruik genomen door een groep kunstenaars en gelijk gestemden. Zij richtte de ‘Vereniging Rijkshemelvaartdienst’ op. De vereniging stelde zich als doel het promoten van vrijheid voor leven, kunst en cultuur. Nu draait de RHVD als een woonwerkgemeenschap in zelfbeheer.

Het terrein biedt dagelijks plek voor kunst en cultuur door het faciliteren van een vegetarisch restaurant met podium en ruimte voor exposities, een dansstudio –waar ook yogalessen worden gehouden- een geluidsstudio, verschillende ateliers en andere werkplaatsen – waaronder een gastatelier, een ruil hoek, een sauna en een speelterrein voor de tweede generatie. Voor hen biedt de kleinschaligheid, het groene karakter en de ruimte speelse mogelijkheden om vrijelijk te kunnen bewegen en te ontdekken.

Ook voor volwassenen biedt de openheid en speelsheid van dit terrein mogelijkheden om op creatieve manier om te gaan met verschillende manieren van leven. Het meest zichtbare hiervan is hoe iedereen zijn eigen woon en werk ruimte fysiek vormgeeft. Het hergebruik van materialen zie je overal op het terrein terug. De vereniging wil vanuit recycling nog meer richting een circulaire economie bewegen. Dergelijke circulaire economie biedt ruimte om ideeën over duurzaamheid een praktische en dagelijkse invulling te geven. Andere ideeën van bewoners en gebruikers van het terrein zie je terug in de diverse creatieve beroepen die men uitoefent en die tot uiting komen in de festivals, open dagen en andere evenementen die worden georganiseerd.

Naast culturele en creatieve bezigheden heeft de vereniging de afgelopen jaren veel aan onderhoud van de gebouwen gedaan om verpaupering tegen te gaan. Zo zijn de daken van beide gebouwen geheel vernieuwd. De gebouwen en hun cultuurhistorische waarde zijn zodoende bewaard gebleven.

Sinds eind  2018 is het Kasteel alias Ontijzeringsinrichting aangemerkt als gemeentemonument