Feelix Corner Upcycle Area 

Van Materie Scheiding tot nuttig en kunstzinnig hergebruik tot levende-aarde zelf bouwen van keuken resten o.a. 

Alles ter bevordering van de ontwikkeling van autonoom mensen in communities die de zelf-redzaamheid delen met elkaar om van het leven te ge-nieten!

ENG 

From Separated Materials to useful and creative reUse to building  living Earth from kitchen scraps o.a.

Everything for the development of autonomous humans being in communities who share self- sufficiency with each other in order to in-joy this life !

— 

“The most powerful force humans possess
               Is that to create…
     Another person, a community,
       An image, a thought, a life”
                           Feelix 2002